Vassiljev, Lev

Lev Vassiljev (ka Leo Vassiljev; 22. IX 1920 Narva-Jõesuu, Virumaa – 28. XII 2009 Tartu), geodeet ja kartograaf. Isa metsaametnik.

Lõpetas 1938 Läänemaa Ühisgümnaasiumi, 1943 Tartu Ülikooli (TÜ) põllumajandusteaduskonna metsaoskonna cum laude (sõjaaegset diplomit tuli uuesti kinnitada 1946), 1957 Moskva Maakorraldusinseneride Instituudis aspirantuuri, tehnikakandidaat (1958, samas), väitekiri „Геодезические работы при осушении заболоченных земель Эстонской ССР ”.

Oli 1942–44 TÜ maaparanduse ja sookultuuri instituudi abiõppejõud geodeesia alal, 1944–50 maaparanduse ja sookultuuri kateedri assistent, 1950–51 vanemõpetaja, 1951–54 Eesti Põllumajanduse Akadeemia geodeesia kateedri vanemõpetaja, 1957–59 TÜ geograafia kateedri vanemõpetaja, 1959–63 dotsendi kohusetäitja, 1963–68 dotsent, 1968–92 füüsilise geograafia kateedri dotsent, 1992–93 geograafia instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli dotsent, aastast 2007 emeriitdotsent. Luges geodeesia, topograafia, kartograafia, majanduskartograafia, kartograafilise ja tehnilise joonestamise jm kursusi; koostanud õppevahendeid ja õpikuid; koostanud ettevõtete, asutuste ja majandite käsikirjalisi atlasi (järelevalveorganite tähelepanu kõrvalejuhtimiseks nimetas neid kartograafilisteks albumiteks).

Uurimusi geodeesia, kartograafia, kartograafia ajaloo, fototehnika alalt. Olnud „Eesti nõukogude entsüklopeedia” (ENE) ja „Eesti entsüklopeedia” (EE) kaasautor (sh EE kaardiköite „Suur maailma atlas” (2005) kaartide valiku ja esialgse maketi tegija), erialaste kogumike, kooliatlaste (1978, 1979, 1980) ja nende baasil õppe-seinakaartide (11 kaarti 1979–82) toimetaja, koostanud turismikaarte (sh ainsa nõukogudeaegse eestikeelse Tartu linna kaardi, 1986). Etendas olulist osa Eesti kohanimede õigeks kasutamiseks NSV Liidus trükitud venekeelsetel kaartidel. Oma tehnilisi, sh fotograafiaalaseid oskusi rakendas ta instrumentide (peegelnivelliir) ja abivahendite täiustamisel ning tutvustamisel nii Eesti kui ka Saksa Demokraatliku Vabariigi tehnika- ja fotograafiaväljaannetes. Üle 130 teadustrükise, aimeartikleid.

Eesti Geodeetide Ühingu taasasutajaid (1989), Eesti Geograafia Seltsi liige (auliige 1997). Karl Ernst von Baeri medal (1987). Oli innukas süstamatkaja.

Tartu Ülikooli SA annab aastast 2010 Lev Vassiljevi mälestusstipendiumit.

Töid

 • Geodeesia praktilised tööd. Tartu, 1948
 • Kuivenduskraavide mõõtmise täpsusest mullatööde mahu määramisel. – LUS täppisteaduste sektsiooni toimetised 1 (1959)
 • Esimestest ülemaalistest nivelleerimistöödest Eesti NSV territooriumil. – EGS aastaraamat 1958 (1959)
 • 100 aastat kindral C. Tenneri surmast. – EGS aastaraamat 1959 (1960) 
 • Eesti NSV pindala ja geograafiline keskpunkt. – Eesti Loodus 1985, 7
 • Eesti NSV atlas ja õppe-seinakaartide komplekt. – EGS aastaraamat 21 (1986)
 • Картографический альбом государственного предприятия (объединения). Теоретические основы и методика составления. Tartu, 1988
 • Meenutused (1996, lindistanud ja litereerinud Ille Palm)
 • Eestikeelse maamõõdualase kirjanduse ja oskuskeele algusajast (kaasautor V. Paatsi). – Geodeet 1998, 16
 • Karjatamine riigimetsades möödunud sajanditel. – Akadeemilise Metsaseltsi Toimetised 2011, XXV

Kirjandus

 • H. Mardiste. Lev Vassiljev – 75. – Geodeet 1997, 10

EE 14, 2000; ETeadBL (R. Juursoo); muudetud 2014 (H. Mardiste)