Eesti geograafia värav

Eesti geograafiaportaal pakub võimalust tutvuda geograafia valdkonnaga Eesti entsüklopeedia vahendusel. Portaal sisaldab ülevaateartikleid geograafiast ning geograafia abi- ja eriteadustest, tuntud geograafide elulugusid, geograafiaorganisatsioonide ja -asutuste tutvustusi ning süstemaatilist ülevaadet loodusgeograafia objektidest. Siit leiab huviväärset geograafia ajaloost, geograafilistest avastustest ja maadeuurijatest. Portaali keskmes on ülevaade Eesti geograafiateadusest ja geograafidest. Eesti geograafiaportaal täieneb pidevalt!

Eesti geograafiaportaal on osa Eesti entsüklopeedia veebiportaalist ja see valmis koostöös Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga.

Uusi artikleid

Geograafiateadus Eestis

Süstemaatiline oma maad uuriva geograafiateaduse arendamine algas ieseisvas Eestis 1920. aastatel. Johannes Gabriel Granö asutas Tartu Ülikoolis geograafiakabineti, pani aluse eestikeelsele geograafia õpetamisele ja rajas eesti-soome koolkonna. 1920. keskel TÜ-s töötanud Mihály Haltenberger tegeles Baltimaade, sh Eesti, üldise ja poliitilise geograafiaga. 1930. aastatel jätkasid nende tööd Granö õpilased August Tammekann, kes edendas Eesti geomorfoloogilist, paleogeograafilist, maastikulist ja rahvastikulevi uurimist, ja Edgar Kant, kelle põhiline teene oli Eesti inimökoloogiline, asustus- ja majandusgeograafiline uurimine ning teaduslikult põhjendatud haldusjaotuse väljatöötamine.

Loe lähemalt geograafiateadusest Eestis

 

Johannes Gabriel Granö

Mihály Haltenberger

August Tammekann

Edgar Kant