Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache

Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache [baitre:- tsur -nau- e:stnišen špra: hhe] (Lisandusi eesti keele lähemaks tundmaõppimiseks), Johann Heinrich Rosenplänteri Pärnus väljaantud saksakeelne ajakiri (20 köidet, 1813–32), mis taotles eesti keele paremat tundmaõppimist. Sisaldab kirjutisi ja materjale eesti keele õigekirjutuse, grammatika ja sõnavara kohta, keelenäiteid, eestikeelsete raamatute arvustusi, rahvalaule, -jutte ja muud. Kaasa töötasid ajajärgu silmapaistvad keelehuvilised Otto Wilhelm Masing, Arnold Knüpffer, Johann Wilhelm Ludwig von Luce, Kristjan Jaak Peterson jmt. Ajakiri oli esimene eestiaineline teaduslik sariväljaanne. See aitas suunata eesti kirjakeele arenemist ja pani aluse eesti rahvakeele uurimisele.

EE 12, 2003