Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia

Kumari preemia esimene laureaat – Fred Jüssi

Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia on Eesti tähtsaim looduskaitseline autasu. Seda annab välja Keskkonnaministeerium 1989. aastast. Kumari-nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatakse inimesi, kes on pikaajaliselt ja väjapaistvalt tegutsenud loodushoiu valdkonnas, levitanud looduskaitselisi teadmisi ja propageerinud säästvat looduskasutust, panustanud oma uurimistöö Eesti looduse tundma õppimise hüvanguks. 2010. aastast kaasneb looduskaitsepreemiaga looduskaitse kuldmärk. Preemia antakse pidulikult kord aastas – looduskaitsekuu avaüritusel. Esimesena peeti preemia vääriliseks loodusmees Fred Jüssit.

Eerik Kumari looduskaitsepreemia laureaadid
1989 Fred Jüssi zooloog, loodushoiu propageerija, publitsist, loodusteemaliste saadete (sealhulgas „Looduse aabitsa") autor, loodusfotograaf
1990 Aare Mäemets zooloog, hüdrobioloog, limnoloog, Eesti järvede tüpoloogia looja ja järvede kaitsja; loodusfotograaf. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni aseesimees
1991 Rein Maran paljude loodusfilmide (sealhulgas rahvusvaheliselt tunnustatute) autor, fotokunstnik
1992 Viktor Masing botaanik, biogeograaf, akadeemik; loodushoiu ja loodusteaduste propageerija, soode säilimise eest võitleja ja paljude kaitsealade loomise toetaja; entsüklopedist
1993 Mari Reitalu botaanik, looduskaitsetegelane, kauaaegne Viidumäe looduskaitseala juhataja; loodushoiu propageerija, Eesti Orhideekaitse Klubi asutajaid
1994 Madis Aruja geograaf, looduskaitsetegelane; loodushoiu propageerija, viljakas publitsist – väga arvukate loodushoiu- ja kodulooteemaliste kirjutiste autor
1995 Ilse Rootsmäe, Lemming Rootsmäe viljakad harrastusornitoloogid, kodu-uurijad, Eesti ornitoloogilise bibliograafia koostajad, Eesti linnustiku kaitse propageerijad; elukutselt arstid
1996 Arvi Järvekülg zooloog, hüdrobioloog, loodushoiu propageerija. Tegeles Läänemere ja jõgede kaitse küsimustega. 1984–96 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni esimees
  Linda Metsaorg tunnustatud bioloogiaõpetaja ja kauaaegne Eesti Noorte Loodusesõprade Keskmaja direktor; õpilaste loodusteadusliku süvaõppe propageerijaid. Viljakas harrastusornitoloog, Tallinna Linnuklubi asutaja
1997 Hella Kink hüdrogeoloog, loodushoiu propageerija, 1980. aastatel Eestis veekaitsealade loomise põhjendaja, Eesti geopargi rajamise initsiaator. Eesti ürglooduse raamatu koostajaid
  Juhan Lepasaar harrastus-loodusuurija, loodushoiu ja õpilaste loodustundmise propageerija; looduslugude autor
1998 Vaike Hang geoloog, looduskaitsja, kodu-uurija, Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni sekretär; E. Kumari vaimse pärandi uurija
  Anto Raukas geoloog, akadeemik, teadusorganisaator, looduseuurija ja -kaitsja, loodushoiu propageerija, väga viljakas publitsist
1999 Vilju Lilleleht zooloog, ornitoloog, looduskaitse edendaja. Eesti punase raamatu (1998)koostajaid. 1996–98 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni esimees (pärast seda aseesimees)
2000 Veljo Ranniku looduskaitsetegelane ja koduloolane; arvukate loodushoidu propageerivate kirjutiste autor; populaarne loodusretkede juht
2001 Ann Marvet botaanik, looduskaitsja, ajakirjanik, ajakirja Eesti Loodus toimetaja, soode säilimise eest võitleja
2002 Edgar Valter kunstnik ja lastekirjanik, sealhulgas laste loodusearmastust süvandavate raamatute  „Pokuraamatu” ja „Pokuaabitsa” autor; Pokumaa looja
2003 Jaan Eilart bioloog, ökoloog, kultuuri- ja koduloolane, looduskaitsetegelane. Eesti Looduskaitse Seltsi organiseerijaid ja juhte. Viljakas publitsist, populaarne retkejuht
2004 Tiit Leito ornitoloog, looduskaitsetegelane, kauaaegne Hiiumaa laidude maastikukaitseala juhataja; loodusfotograaf, loodusraamatute autor
2005 Enn-Aavo Pirrus geoloog, loodushoiu propageerija,  Eesti ürglooduse raamatu koostajaid
2006 Tiit Randla zooloog, ornitoloog, Eesti röövlindude uurija ja kaitse korraldaja; looduskaitse- ja jahindustegelane
2007 Loit Reintam mullateadlane, ökoloog, akadeemik, loodushoiu propageeriaja
2008 Erast Parmasto seeneteadlane (rahva seas tuntud kui seenevana), ökoloog, akadeemik; loodushoiu propageerija, viljakas publitsist; 1973–76 Eesti Looduseuurijate Seltsi president
 2009 Hans Trass botaanik, ökoloog, akadeemik; looduskaitsja, paljude kaitsealade loomise toetaja, viljakas publitsist. 1964–73 ja 1985–91 Eesti Looduseuurijate Seltsi president
  Tiit Petersoo looduskaitsetegelane ja ja kodu-uurija; Raplamaa looduskaitse korraldaja, loodushoiu propageerija ja viljakas publitsist
2010 Rein Einasto geoloog (rahva seas tuntud kui paevana), Eesti maapõue uurija ja kaitsja, paekivi Eesti rahvuskiviks nimetamise algatajaid. Loodushoiu propageerija ja viljakas publitsist
2011 Jaan Riis geograaf, loodushoiu propageerija,1999. aastast Rahvusraamatukogus toimuvate populaarsete loodusõhtute ja 2001. aastast loodusreiside („Looduse Omnibuss") korraldaja, samast aastast loodusfotovõistluse Looduse Aasta Foto peakorraldaja, Loodusfoto aastaraamatu  ja Looduse kalendri  väljaandja

     

Vaata ka seotud artikleid

Loodud 2012