Eesti linnustik

Koduvarblane

Rasvatihane

Hallvares. Kõik need kolm värvulist on Eestis tavalised ja nad elavad ka suurtes linnades

2010. aasta seisuga oli Eestis kohatud 375 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud linnuliiki, lisaks veel 5 teadmata päritoluga liiki. Haudelinde oli 225 liiki (neist 210 püsivalt). Läbirändel on Eestis kohatud linde 215 liigist (püsivalt 204 liigist), talvel aga 158 liigist (püsivalt 109 liigist). Eksikülalisi oli 2010. aasta nimestikus 115 liiki. Palju peamiselt põhjapoolse levikuga liike on meil vaid läbirändajad (iga-aastasi 36 ja ebaregulaarseid 8 liiki, juhuslikke 1 liik). Mõned linnud on kas tali- või suvikülalised. Pesitsejatest on ainult kuni veerand paigalinnud, ülejäänud rändlinnud. Eestis pesitseb kokku umbes 13,4–20,4 miljonit paari linde ning talvitab 3,5–9,4 miljonit lindu. Eesti linnuliikidest enamik (127) kuulub värvuliste seltsi. Järgnevad kurvitsalised (71 liiki), hanelised (37), pistrikulised (mõnes süsteemis haukalised; 27), kakulised (12), toonekurelised (10) ja teised.

Septembri lõpus 2011 kuulus Eesti lindude nimestikku 377 liiki, lisaks 5 teadmata päritoluga liiki (vaata välislinki Eesti lindude nimestikust).

Jahilindudeks on kuulutatud 36 liiki, enim kütitakse Eestis parte ja hanesid.

Eesti lindude kuulumine punasesse raamatusse ja nende kaitse

Eesti punases raamatus (1998) on tollal kehtinud kategooriasüsteemi järgi 0 (hävinud või tõenäoliselt hävinud) kategoorias 2, 1. (eriti ohustatud) kategoorias 7, 2. (ohualtid) kategoorias 8, 3. (haruldased) kategoorias 19, 4. (tähelepanu väärivad) kategoorias 11 ja 5. (määratlemata) kategoorias 9 linnuliiki.

Siniraag kuulub Eesti punase raamatu (2008) äärmiselt ohustatute kategooriasse ja looduskaitse I kaitsekategooriasse

Roherähn kuulub Eesti punase raamatu (2008) ohustatute kategooriasse ja looduskaitse II kaitsekategooriasse

Liivatüll kuulub Eesti punase raamatu (2008) ohulähedaste kategooriasse ja looduskaitse III kaitsekategooriasse

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • L. Rootsmäe ja H. Veromann. Eesti laululinnud. Tallinn, 1974
  • T. Randla. Eesti röövlinnud. Tallinn, 1976
  • E. Kumari. Eesti lindude välimääraja. Tallinn, 41984
  • O. Renno (koostaja). Eesti linnuatlas. Tallinn, 1993 
  • E. Leibak, V. Lilleleht, H. Veromann (toimetaja). Birds of Estonia. Status, Distribution and Numbers. Tallinn, 1994
  • E. Mägi. 101 Eesti lindu. Tallinn, 2010

Välislingid

EE 11, 2002 (V. Lilleleht); muudetud 2011