Eesti kalju- ja liivikutaimkond

Eesti kalju- ja liivikutaimkond on üks seitsmest taimkatteklassifikatsiooni suurüksusest. Ta hõlmab mulla lähtekivimi lõhedes või alles kujunevatel algelistel muldadel kasvavaid puurindeta taimkattelaike või taimekooslusi, jagunedes kaljude tüübirühmaks ja liivikute tüübirühmaks.

Koopa kasvukohatüüp. Helme koopad

Paekalju kasvukohatüüp. Põhja-Eesti paekallas Saka kohal

Rändrahnu kasvukohatüüp. Palmse Kloostrikivid

Liivakivikalju kasvukohatüüp. Suur Taevaskoda

Kinnistunud liiviku kasvukohatüüp. Odalätsi luide Saaremaal

Kinnistumata luidete kasvukohatüüp. Järve rand Saaremaal

Rand-ogaputk

Harilik kukehari

Aas-karukell

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • L. Laasimer. Eesti NSV taimkate. Tallinn, 1965
  • J. Paal. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tallinn, 1997

Välislink

EE11, 2002 (J. Paal); muudetud 2011