Tamula järv

Võru kesklinn ja Tamula järv

Tamula järv, asub Võrumaal Võru-Hargla nõos Võru linna halduspiires; 2,31 km2, suurim sügavus 7,5 m, kõrgus 69,1 m ü.m, vesikond 14 km2. Moodustab koos Vagula ja Võru Mustjärvega Võru järvede rühma. Kaldad valdavalt soostunud, Võru kesklinna kohal liivased, lõunakallast palistab Võlsi roostik. Loodekallast liigetab Roosisaare poolsaar. Järves on rohkesti muda ja järvelupja. Läbivool nõrk, vesi vahetub 2,5 aasta jooksul. Põhiline sissevool Kubija järve läbivast Meegomäe ojast, väljavool 1933–34 kaevatud kanali ja Võhandu vana sängi (nn Vanajõe) kaudu Võhandu jõkke. Rohketoiteline kalajärv; põhilised kalad latikas, ahven, särg, haug, koha ja kiisk. Rohke veelinnustik (tuttpütt, lauk jt).

Roosisaare poolsaare lamedal kaldanukil on hilisneoliitikumi asulakoht (III aastatuhat – II aastatuhande algus e.Kr), mille turbaga kattunud kultuurikiht on osalt järve uhutud. Kaevamistel (1942–43 Richard Indreko, 1946 Harri Moora, 1955–56, 1961, 1968 ja 1988–89 Lembit Jaanits) on avastatud luu- ja kiviesemeid, kamm- ja nöörkeraamikat, merevaikehteid, hulk looma- ja kalaluid (sh mõned koduloomade luud). On leitud ka 25 inimluustiku jäänuseid. Need asetsesid harilikult 2–3 kaupa lähestikku. Surnud olid maetud arvatavasti elamuisse, millest on säilinud turbasse löödud vaiade otsi. 

Tamula järv

Tamula järve rand on kaasaegne puhkeala

Sild Roosisaarele

Kirjandus

L. Jaanits. Die kennzeichnende Züge der Siedlung Tamula. – Iskos, 4. Helsinki, 1984

EE 12, 2003; muudetud 2011