TTÜ geoloogia instituut

TTÜ geoloogia instituudi direktorid
1947–53 Artur Luha
1954–68 Karl Orviku
1969–89 Dimitri Kaljo
1990–99 Rein Vaikmäe
1999–2001 Anto Raukas
2002–2012 Alvar Soesoo
2012– Atko Heinsalu

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, lühend TTÜ geoloogia instituut, 1946. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia instituudina loodud ja 1947. aastal tööd alustanud uurimisasutus. Teaduskorralduse seaduse muutmine põhjustas 1995 instituudi üleviimise Kultuuri- ja Haridusministeeriumi haldusesse (avalik-õigusliku asutusena) ning 1997 ühinemise Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ-ga) autonoomse teadus- ja arendusasutusena. Eesti loodusoludest ning ühiskonna arengu vajadusist lähtudes on instituudi peaülesanne alusuuringute tegemine. Algaastail täitis TTÜ geoloogia instituut ka geoloogiateenistuse ülesandeid ning aastani 1992 moodustasid instituudi tööst suure osa rakendusgeoloogilised uuringud, sh maavarade (põlevkivi, fosforiidi, ehitusmaterjalide) uuringud, hüdrogeoloogilised uuringud ning veekaitse-, geofüüsika- ja meregeoloogiaalased uuringud. Aastast 1995 on alusuuringute põhisuunad maakoore ehitus, geodünaamika ning pinnavormide kujunemine, Vana- ja Uusaegkonna stratigraafia ja orgaanilise maailma evolutsioon, paleokliima ja paleogeograafia, kivimite, mineraalide ja maavarade koostis, omadused ja nende tekke tingimused.

Viimastel aastatel on uuringuid palju ajakohastatud ja seostatud maailmateaduse juhtsuundadega (näiteks mikropaleontoloogia, sündmusstratigraafia, meteoriitika, isotoopgeoloogia ja geoloogiliste protsesside modelleerimine). Neis valdkonnis on instituut saavutanud rahvusvahelise tunnustuse. Aastani 1991 (kuni teadus- ja kõrgharidusreformini) oli instituudil suur osa noorte teadlaste kasvatamisel (kaitsti üle 60 teaduskraadi). Alates 2006. aastast viib instituut koostöös TTÜ meresüsteemide instituudiga läbi Maa-teaduste eriala doktoriõpet ning alates 2007. aastast ka magistriõpet.

2012. aastal on TTÜ geoloogia instituudil 4 osakonda: paleontoloogia ja stratigraafia osakond, isotoop-paleoklimatoloogia osakond, pärastjääaja geoloogia osakond ja teaduskogude osakond (osakondade juures on kokku 13 laborit). Instituudi juures on ka füüsikalise geoloogia õppetool. Instituudil on Pärnumaal Vändra vallas Kurgja külas Särghaua välibaas.

Töötajaid oli 1947. aastal 28 (neist 6-l teaduskraad), 1990. aastal 193 (51-l teaduskraad), 2003. aastal 74 (47-l teaduskraad) ning 2012 aastal 77 (63-l teaduskraad magister või doktor). Töötajate arv on vähenenud kuna rakendusuuringud läksid üle Eesti Geoloogiakeskuse alla.

EE 12, 2003; muudetud 2012