valge-toonekurg

valge-toonekurg (Ciconia ciconia; ingl white stork, vn белый аисm), toonekureliste seltsi kuuluv suur kultuurmaastike lind. Levinud katkelisel areaalil Euraasias ja Loode-Aafrikas.

Pikkus 100–115 cm, tiibade siruulatus 185–205 cm. Jalad ja nokk on pikad ning punased. Sulestik on valge, ainult tiivotsad on mustad; rinnasulestik on kohev. Sööb kahepaikseid, roomajaid, kalu, närilisi, ussikesi, aga ka maaspesitsevate lindude poegi. Kõnnib sageli põllul ja niidul töötavate masinate järel ning nopib üles vigastatud loomakesi.

Ehitab aastaid kasutatava suure okstest pesa maapinnast kõrgemale, kohendab seda igal kevadel. Pesa toetub sageli mitmesugustele tehisalustele – korstnatele, elektripostidele, aga ka spetsiaalselt talle üles seatud platvormidele. Kurnas on 2–6 muna, haudevältus on 30 päeva. Hauvad ja poegi hooldavad mõlemad vanalinnud.

Valge-toonekurg on tumm lind, märku annab ta endast vaid nokaplaginaga. Pesapojad teevad siiski vinguvat häält. Talvitab Aafrikas. Euroopas on mitmel pool valge toonekurg kas hävimisohtu sattunud või lausa kadunud, sellel on ilmselt mitu põhjust – toiduahelate kaudu pestitsiidide sattumine organismi, liigniiskete alade kuivendamine, äpardused rändeteedel jne. Mõnes piirkonnas on aga valge-toonekurg jõudsalt oma levilat laiendanud. Soomes teda veel ei pesitse, kuid sinna on ta sattunud rände ajal.

Eestisse levis valge-toonekurg suhteliselt hiljuti. Esimesi valge-toonekurgi nähti Vastseliinas – 1841. aastal. Praegu on ta tavaline haudelind kogu Mandri-Eestis. Eestis on valge-toonekurg oma levila põhjapiiril, ta on meie oludega väga hästi kohanenud. Rändlind, saabub tavaliselt aprilli keskel, lahkub augusti teisel poolel või septembri alguses. Enne lahkumist kogunevad mitme pesakonna linnud põldudele-niitudele koos sööma. Üldiselt lahkuvad noorlinnud vanalindudest varem. Talvitamisala on Lõuna-Aafrikas. Et vältida suuri merealasid, rändab valge-toonekurg ühe rändeteena üle Türgi ja Vahemere idaosa ja teise rändeteena üle Gibraltari. Päevas võib valge-toonekure parv läbida umbes 200 kilomeetrit. Looduskaitse III kaitsekategooria liik.

Saksamaa rahvuslind.

2004 valis Eesti Ornitoloogiaühing valge-toonekure aasta linnuks.

Vaata ka seotud artikleid

Toonekurg põllutöömasina taga söögipoolist otsimas

Kirjandus

  • H. Veromann. Valge-toonekurg. Tallinn, 1980
  • Loomade elu, 6. Linnud. Tallinn, 1980
  • O. Renno (koostaja). Eesti linnuatlas. Tallinn, 1993
  • L. Jonsson. Euroopa linnud. Tallinn, 32008
  • E. Mägi. 101 Eesti lindu. Tallinn, 2010

Välislingid

Loodud 2011