mageveekalad

mageveekalad, kalad, kes kogu oma elu veedavad magevees. Euraasias moodustavad mageveekalade tuumiku karplased, ahvenlased, hauglased ja luts, siirdekaladest ka lõhelased, siiglased, tuurlased ja sõõrsuudest silmud. Mitmed mageveekalad võivad elada ka madala soolsusega riimvees. Läänemere magestunud merelahtedes on kohatud 21 mageveekalaliiki, kõige rohkem ahvenat, haugi, nurgu, säinast, särge ja rääbist. Mageveekalad ja siirdekalad annavad umbes 1/7 maailma üldkalasaagist.

Loe täiendavalt artiklit Eesti mageveekalad.

Kirjandus

  • N. Mikelsaar. Eesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • E. Pihu, A. Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

Kirjandus

  • N. Mikelsaar. Eesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • E. Pihu, A. Turovski. Eesti mageveekalad. Tallinn, 2001
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006