mudillased

mudillased (Gobiidae; ingl gobies, vn бычковые), troopika- ja parasvöötme meredes, harvemini riim- või magevees elavate kalade sugukond ahvenaliste seltsist; üle 800 liigi. Rulja keha pikkus 1–35 cm, kõhul kõhuuimedest moodustunud iminapp. Seljauimi on kaks. Toi­tuvad peamiselt põhjaloomadest. Neil on lõimetishoole (isane ehitab pesa, harilikult kivi või limuse kummulipööratud karbipoolmete alla).

Mudillased on olulised röövkalade toiduna. Mõni liik, näiteks Aasovi meres elav leina-uusmudil (Neogobius melanostomus; pikkus kuni 25 cm) ja jõe-uusmudil (N. fluviatilis; pikkus kuni 20 cm), on töönduslikult tähtsad. Euroopa ran­nikumeredes (sealhulgas ka Eesti vetes) elavad must mudil (Gobius niger; pikkus kuni 17 cm; arvukamalt Väinameres), väike mudil (Pomatoschistus minutus; pikkus 8–11 cm; Eesti rannavetes kõikjal), Eesti väikseim kala pisimudil (P. microps; pikkus kuni 6 cm; Eesti vetes Soome lahe lääneosas ja Ruhnu ümbruses) ja kirjumudil (Coryphopterus flavescens; pikkus kuni 6 cm; vähearvukalt Soome lahe lääneosas). Jõe-uusmudilat kohati Eestis esimest korda 2002. aastal (Liivi lahes, on nüüdseks levinud ka Soome lahte);  2005. aastal kohati Narva veehoidlas kaugida unimudilat (Perccottus glenii), kes võis seal juba varem olla. Viimast liiki peetakse Eesti magevee-elustikule ohtlikuks.

Vaata ka seotud artikleid

Kirjandus

  • N. MikelsaarEesti NSV kalad. Tallinn, 1984
  • R. Järvekülg, M. Tambets. Uus kutsumata külaline meie vetes – kaugida unimudil. Eesti Loodus 2005, 7
  • P. Miller, M. Loates. Euroopa kalad. Tallinn, 2006

Välislink

EE 6, 1992; VE, 2006; muudetud 2011