Pühalepa vald

Elanike arv (2010) 1699
Pindala 255,45 km2
Vallavanem Ants Orav
Maakond Hiiumaa

Pühalepa vald asub Hiiumaa idaosas, keskus Tempa külas (Suuremõisa külas on abivallamaja).

Asustus ja rahvastik

Asustus on peamiselt Palade, Hellamaa ja Suuremõisa küla ümbruses, valla siseosa on valdavalt metsane. Vallas on 47 küla, suurimad on Suuremõisa, Lõpe, Paluküla ja Tubala.

Vaata ka Pühalepa valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Hõlmab ka rannikut ümbritsevad laiud, sh Vohilaiu, Heinlaiu, Kaevatsi laiu ning Hiiumaa laidude hulka kuuluvad laiud ja rahud. Piirneb kirdes Väinamere ja Hari kurguga ning lõunas Soonlepa ja Õunaku lahega. Huviväärsed on Kukka hiidrahn (ümbermõõt 42 m, kõrgus 4 m), Kärdla meteoriidikraater ja Helmerseni kivid. Vallas on Hiiumaa laidude maastikukaitseala, Kukka maastikukaitseala, Sarve maastikukaitseala ja Vahtrepa maastikukaitseala ning osa Tahkuna looduskaitsealast, osa Tareste maastikukaitsealast ja Pihla-Kaibaldi looduskaitseala. Hoiualasid on seitse: Kuri-Hellamaa, Luhastu, Pühalepa, Undama soo, Viilupi, Vilivalla ja Väinamere (osaliselt). Kaitse all on Hiiumaa esinduslikeim park – Suuremõisa mõisapark (50 ha), Suuremõisa vahtra-tamme puiestee (0,6 km) ja sanglepaallee (4,7 km; sellest osa jääb Käina valda) ning 15 üksikobjekti – lisaks eelpoolnimetatud kividele veel 10 rändrahnu, üks allikas (Palade silmaallikas) ja üks puuderühm (Tareste sanglepad).

Riigimetsi haldab Hiiumaa metskonna Kärdla metsandik.

Ettevõtlus ja transport

Heltermaa sadam

Elanike peamised elatusalad on põllumajandus, teenindus ja turism.

Valda läbib Heltermaa–Kärdla–Luidja maantee, sellelt hargneb Suuremõisa–Käina–Emmaste maantee. Hiiessaare külas paikneb Kärdla lennuväli (2009. aastal renoveeriti lennujaamahoone), Suuresadama külas (Suursadam) põhiliselt laevaremondi- ja kalasadam (suvel ka külalissadam), Salinõmmes väikesadam ja Heltermaal reisi- ja kaubasadam (ühendus mandriga).

Haridus ja kultuur

Suuremõisas on põhikool, lasteaed, raamatukogu, kultuuri- ja noortekeskus ning Hiiumaa Ametikool. Paladel on põhikool, lasteaed, raamatukogu ja Soera Talumuuseum ning Tempal Hellamaa raamatukogu. Haridus- ja kultuuriasutusi on ka sulusasulana valda kuuluvas Kärdla linnas. Tegutsevad Pühalepa Püha Laurentiuse kirik ja Palade priikogudus, Kuri külas on Pühalepa õigeusu Issanda Taevaminemise kirik (tegutses aastani 1952) ning Palukülas Jaani kirik (ehitatud 1820; ei tegutse). Huviväärsed on Hiiu-Suuremõisa mõis ja Hagaste muuseum (tuulik).

Hiiu-Suuremõisa mõisaansambel

Soera talumuuseum

  

Ajalugu

1939 nimetati Suuremõisa vald Pühalepa vallaks (aastani 1950). Pühalepa vald ennistati 24. X 1991.

EE 11, 2002; EE 12, 2003; muudetud 2011