Veske, Mihkel

Mihkel Veske

Mihkel Veske (28. I 1843 Vilimeeste küla, Holstre vald – 16. V 1890 Kaasan), keeleteadlane, luuletaja ja ühiskonnategelane. Õppis 1866–67 Leipzigi misjonikoolis. Lõpetas 1872 Leipzigi ülikooli dr. phil. kraadiga. Oli 1874–87 Tartu ülikooli eesti keele lektor ja 1878–81 ühtlasi Tartu õpetajate seminari eesti keele õpetaja, 1886. aastast Kaasani ülikooli soome-ugri keelte õppejõud. Kuulus Carl Robert Jakobsoni vaadete pooldajana eesti rahvusliku liikumise juhtide hulka; oli 1882–86 Eesti Kirjameeste Seltsi president. Asutas 1884 ajakirja Oma Maa. Veske oli esimene eesti keeleteadlane, kes rakendas võrdlev-ajaloolist meetodit; väitekirjas „Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes” (Leipzig, 1873) osutab ta muu hulgas eesti keele 3. välte tekkepõhjustele. 1875–84 käis Veske suviti murdeuurimisreisidel, 1880 viibis Soomes, 1885–86 Ungaris. 1879 ilmus „Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis”, milles ta soovitas rajada kirjakeel põhjaeesti keskmurdele ning võtta kasutusele foneetiline kirjaviis. Kaasanis elades käis ta uurimismatkadel maride ja mordvalaste juures, avaldas käsitluse mari keele murrete („Исследования о наречиях черемисского языка”; Kaasan, 1889) ning läänemeresoome ja slaavi rahvaste kultuurisuhete kohta („Славяно-финские культурные отношения по данным языка”;  Kaasan, 1890). Luules taotles Veske regivärsi eeskujul rahvalikku lihtsust, konkreetsust ja kõlarikkust; luuletuste põhilaad on ülev ja optimistlik. Avaldas luulekogu „Laulud Wiisidega” (1874) ja koorilauluväljaande „Laulukogu...” (1880, koos P. Abeliga; Veskelt 13 laulu). Postuumselt ilmusid 1899 „Dr. Veske laulud”. Tema isamaalised luuletused „Kas tunned maad, mis Peipsi rannast” ja „Minge üles mägedelle” on muutunud rahvalikeks lauludeks. Enda kogutud rahvaluulet avaldas Veske antoloogias „Eesti rahwalaulud” (I–II, 1879–83); kirjutas rahvaluule kohta ka mitu püsiväärtusega uurimust. Eestindanud saksa, vene, soome, ungari jmt rahva luulet.

Töid

  • Soome keele õpetus I–II (1881–83 )
  • Kas tunned maad... (luulevalimik, 1996) 

Kirjandus

  • Eesti rahvuslikud suurmehed: elulooline kirjastik noorsoole. III. Tallinn, 1936

EE 14, 2000; muudetud 2011