Eesti haldusjaotus

Eesti haldusjaotus 31. III 2012

Eesti põhihaldusüksus on maakond, neid on 15. Maakonnad on valitsuse otsealluvuses, nende täitevvõimu esindavad peaministri nimetatud maavanemad, kelle alluvuses töötavad maavalitsused.

Haldusjaotuse teise, omavalitsusliku tasandi moodustavad 215 omavalitsust, sh 185 valda ja 30 linna (2013. aasta), osalise omavalitsusega üksused on ka 8 Tallinna halduslinnaosa. Seadus lubab moodustada ka osalise omavalitsusega osavaldu (Lääne-Virumaal Vinni vallas on Tudu, Roela ja Viru-Jaagupi osavald). Omavalitsusorganina tegutseb vallas või linnas kohalikel valimistel valitud volikogu, mis nimetab ametisse täitevorgani – valla- või linnavalitsuse, mille eesotsas on vallavanem või linnapea.

Geograafiliselt on Eestit nii loodusolude kui ka majanduse paiknemise alusel käsitletud mitmeti, on eristatud Põhja- ja Lõuna-Eestit, Lääne-Eestit ja läänesaarestikku ning Loode-, Kirde-, Edela- ja Kagu-Eestit, tihti on välja toodud ka Kesk-Eesti. Riigivõim on eristanud 5 piirkonda:

See jaotus on aluseks ka Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK), mida vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 10. I 2008 number 11 (Riigi Teataja I 22. 01. 2008, 4, 27) ja Vabariigi Valitsuse Riikliku statistika seadusele 10. VI 2010 (Riigi Teataja I 05. 07. 2010, 41, 241) haldab ja koordineerib Statistikaamet.

Halduspiiride kandmine kaartidele on Maa-ameti halduses (Eesti Baaskaardil mõõtkavas 1: 50 000 ja katastrikaardil 1:10 000).

Alates 26. IV 2006 kehtestatakse asustusüksuste piiride muudatused regionaalministri määrusega.

Haldusjaotus ja asulastik 1. I 2010
Maakond Halduskeskus Pindala (km2) Rahvaarv (2010) Omavalitsusi Asustusüksusi
        valdu linnu kokku linnu aleveid alevikke külasid kokku
Harjumaa Tallinn 4 333,13 526 505 18 6 24 7 2 31 396 436
sh Tallinn 158,3 399 340
Hiiumaa Kärdla 1 023,26 10 032 4 1 5 1 2 182 185
Ida-Virumaa Jõhvi 3 364,05 168 656 16 6 22 7 1 14 208 230
Jõgevamaa Jõgeva 2 603,83 36 671 10 3 13 3 11 225 239
Järvamaa Paide 2 459,58 36 058 11 1 12 2 1 9 183 195
Läänemaa Haapsalu 2 383,12 27 366 11 1 12 2 6 236 244
Lääne-Virumaa Rakvere 3 627,80 66 996 13 2 15 4 21 377 402
Põlvamaa Põlva 2 164,77 30 889 13 1 14 2 7 255 264
Pärnumaa Pärnu 4 806,68 88 428 18 2 20 3 4 9 324 340
Raplamaa Rapla 2 979,71 36 620 10   10 1 3 13 267 284
Saaremaa Kuressaare 2 922,19 34 644 15 1 16 1 9 491 501
Tartumaa Tartu 2 992,74 150 074 19 3 22 3 24 323 350
Valgamaa Valga 2 043,53 34 048 11 2 13 3 7 150 160
Viljandimaa Viljandi 3 422,49 55 447 12 3 15 6 8 254 268
Võrumaa Võru 2 305,44 37 693 12 1 13 2 10 567 579
Eesti (kokku) Tallinn 43 432,311 1 340 127 193 33 226 47 11 181 4438 4677
1Ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa (1529 km2) ja Võrtsjärve (266,3 km2) pindalata. Nendega kokku on Eesti pindala 45 227,63 km2
Piiratud omavalitsusega üksuse staatus on 8 Tallinna ja 6 Kohtla-Järve linnaosal

  

EE 11, 2000 (A. Saar); muudetud 2013